Quy trình tuyển chọn, đào tạo và giới thiệu

Chiêu mộ thực tập sinh kỹ năng dự bị (người xin việc) hoặc nhận đơn xin việc.
Liên kết với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh để sơ tuyển lao động, trình bày và giải thích về điều kiện tuyển dụng.
Xác minh nhân thân của lao động.
Các nghiệp đoàn, nhà máy về Việt Nam tuyển chính thức.
Đào tạo và Giáo dục định hướng theo yêu cầu bên tuyển chọn.
Làm thủ tục xuất cảnh cũng như xin hộ chiếu visa cho Thực tập sinh.
Giới thiệu công việc mà có thể áp dụng những kiến thức đã học ở Nhật cho Thực tập sinh và lao động sau khi kết thúc hợp đồng về nước.