Giới thiệu Công ty

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Thương mại và Xuất khẩu Lao động Trường sơn chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ( tên giao dịch Coopimex Saigon ) được thành lập  dưới sự cho phép của công ty Coopimex.   < < Chi tiết >>